Videnskabeligt navn: Phodopus roborovskii

Oprindelse: Kina og Mongoliet

Gennemsnitsalder: 2-2,5 år

 

Figur 1 – Roborovski dværghamster, billede udlånt af Nightangels hamsteropdræt

Roborovski dværghamsteren er den mindste af alle hamsterarterne. Deres vægt ligger på 25-35 g, og de har en længde på 5-7 cm. De er grundet deres sky og hurtige natur ikke særligt populære som kæledyr.

Roborovski dværghamstere findes i naturen i farven agouti, men i fangenskab er der fremavlet flere farver, og de findes nu i 4 forskellige farver og med 2 hvide aftegn.

Figur 2 – Udbredelsesområde for roborovski dværghamstere (Cassola, 2016)

 

Roborovski dværghamstere har i mange år været anset som de mest sociale af dværghamsterarterne, hvilket kan hænge sammen med, at de ofte først bliver kønsmodne ved 6-8 måneders alderen. I naturen er de generelt solitære og vil stikke af og gemme sig når en anden nærmer sig. Det anbefales derfor at holde dem alene.

Roborovski dværghamstere har deres primære udbredelse i det nordlige Kina og sydlige Mongoliet, hvor de primært lever i Gobi ørkenen. De kan også findes i mindre områder i Rusland og Kazakhstan i arealer op til Mongoliets nordvestlige grænse.

Roborovski dværghamstere som kæledyr

Som nævnt ovenfor er roborovski dværghamstere ikke særligt populær som kæledyr. Dette skyldes, at de er meget sky og hurtige. Roborovski dværghamstere sidder sjældent stille, og fungere derfor ikke som kæledyr til børn.

På grund af deres sky natur tager det længere tid for dem at vænne sig til nye omgivelser. Dette betyder også at de tager lang tid og meget arbejde for at blive tamme. Chancerne for at de bliver tamme øges betydeligt, hvis man køber hos en opdrætter, som har håndteret ungerne fra små, og vænnet dem til håndtering.

Roborovski  dværghamstere er meget aktive, og de kan let blive stresset, for eksempel hvis deres hjul ikke kører ordenligt rundt. Den sky natur betyder også, at de ikke er trygge ved for store åbne arealer, og de bør derfor have en burindretning, som ikke har langt til nærmeste skjul.

På grund af deres størrelse kan de komme ud mellem tremmerne på de fleste hamsterbure, som udgangspunkt anbefales det derfor ikke at holde dem i tremmebure. Hvis man ønsker er tremmebur bør tremmeafstanden være mindre end 7 mm. Meget af glæden ved roborovski dværghamstere fås gennem at se deres aktivitet i buret, og det kan derfor anbefales at holde dem i et akvarie, som giver bedre udsyn til dem.

 


Kilder:

Kolynchuk, A. 2015. “Phodopus roborovskii” (On-line), Animal Diversity Web. Accessed May 17, 2019 at https://animaldiversity.org/accounts/Phodopus_roborovskii/

Cassola, F. 2016. Phodopus roborovskii (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T17036A115139633. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T17036A22353945.en. Downloaded on 17 May 2019.