Fællesskabet for Danske Hamsterejere

Fællesskabet for Danske Hamsterejere er et nystiftet fællesskab,  med formålet at udbrede viden om hamstere og bevarelse af de rene arter af vinterhvide dværghamstere og campbells dværghamstere.

Fællesskabet ønsker at skabe en platform for alle hamsterinteresserede, hvor der kan deles hyggelige historier og deles viden om hamsterne. Vi finder det vigtigt at have en solid baggrund for den vejledning der gives, dette skabes både gennem mangeårige erfaringer, samt videnskabelig litteratur.

Fællesskabet skabes af frivillige medlemmer, og medlemmerne er derfor en stor del af hvilken retning fællesskabet udvikler sig.