Videnskabeligt navn: Cricetulus barabensis

Oprindelse: Kina, Mongoliet og Rusland

Gennemsnitsalder: 2,5-3,5 år

 

Figur 1 – Kinesisk hamster, billede udlånt af Ulvmoses hamsteropdræt

Den kinesiske hamster er en af de mere sjældne arter som kæledyr i Danmark. Det er en slank hamster på 10-12 cm i længden, og med en lidt længere hale end de andre arter. Halen er 1-2 cm lang og anvendes til at gribe fast om f.eks. fingre. Hvor andre arter ikke viser udpræget størrelsesforskel mellem kønnene, så er hannerne hos den kinesiske hamster generelt større og bredere end hunnerne. Vægten ligger som udgangspunkt på 40-50 gram for hanner og på 30-35 gram for hunner.

Figur 2 – Udbredelses område for kinesisk hamster (Batsaikhan et al. 2016)

Den kinesiske hamster findes i naturen i farven agouti, som er gråbrunlig med en gråhvid mave. I fangenskab er der fremavlet forskellige hvide aftegn op hos arten, men endnu ikke nye farver.

Kinesiske hamstere er solitære dyr, som kun accepterer hinanden i forbindelse med parring, og de bør derfor holdes alene.

Kinesiske hamstere har et stort naturligt udbredelsesområde, især er de udbredt i det nordøstlige Kina, Mongoliet og det sydlige Rusland langs grænsen til Mongoliet og Kasakhstan.

Kinesisk hamster som kæledyr

Kinesiske hamstere er som udgangspunkt en sky art, som kræver en del arbejde for at gøre tam, men når de først er blevet tamme har de et meget opsøgende og roligt temperament.  Den kinesiske hamster kan have en lidt længere periode hvor den bliver kønsmodel end de andre arter, i denne periode er den mere sky, og man skal arbejde lidt mere for at gøre den tam og fortrolig med hænder. Det er derfor også en god ide at købe sin kinesiske hamster hos en opdrætter som har brugt god tid på håndtering.

For de fleste hamsterarter gælder udtalelsen ”jo større jo bedre” i forhold til buret. Her er den kinesiske hamster en smule anerledes, da de kan blive nervøse i meget store bure. Fokus bør derfor være på at sikre en god indretning af buret. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til at kinesiske hamstere er gode til at klatre, og de har derfor større glæde af at have legetøj de kan klatre på end de andre arter.

 


Kilder:

Batsaikhan, N., Tinnin, D., Shar, S., Avirmed, D. & Usukhjargal, D. 2016. Cricetulus barabensis (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T5524A115072992. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T5524A22391002.en. Downloaded on 28 May 2019.