I Danmark har vi en lang tradition for at stambogsføre hamstere. Arbejdet har været i gang siden 2005, hvor Dansk Hamsterforening blev opstartet, og stambogsdatabasen blev opstartet i 2008
Når vi arbejder i stambogsregistrering kan vi skille arterne i 2 grupper:
Gruppe 1: Guldhamster, kineser og roborovski hamster: Ved disse tre arter kan man ikke avle dem med andre arter. Derfor kan der føres en meget lempelig registrering, hvor det er muligt at få registreret hamstere købt i dyrehandel og fra udlandet.
Gruppe 2: Vinterhvide og Campbells dværghamstere: Disse to arter kan avles sammen og kaldes hybrider. Dette kan medføre visse problematikker ift sundhed, temperament mm. Derfor ønsker man ikke at blande disse to arter og man er derfor meget striks med at kunne spore tilbage, hvor hamsterne stammer fra, for på den måde at sikre, at der ikke avles på hybrider.

Den danske bestand af vinterhvide stammer fra efterkommere af dyr importeret fra Sverige i 1999, blandet med en enkelt import af to vildtfangede hamstere fra Steinlechner. Samt en selvstændig linje af vildtfangede hamstere fra Halle.
Sammenlagt 5 importer (22 dyr) fordelt på 19 år, udover de oprindelige 6 hamstere fra Sverige. Se mere her: Vinterhvide dværghamstere i Danmark

Den danske Campbells bestand kommer fra engelske og svenske importer.

Gennem årene har der været uenighed om, hvor restriktiv reglerne for import i stambogsregistret skulle være. Det har i mange år været stort set umuligt at importere udenlandske hamstere i gruppe 2 til den danske database. Dette skyldes, at andre lande har en anden forståelse af, hvad der skal til for at sikre, at hamsteren er renartet.
Der har blandt danske hamsteropdrættere altid været en vis uenighed om, hvornår man kan betegne en hamster som en hybrid. I sommeren 2018 kom det til et endeligt brud da Dansk Hamster Forening indførte en mere lempelig politik med indførsel af udenlandske dværghamstere til databasen. Der var flertal for denne beslutning i foreningens bestyrelse.

Denne beslutning var vi nogle opdrættere, der ikke kunne se os være en del af. Vores forståelse af, hvad en renartet vinterhvid og Campbells dværghamster er, stemmer ikke længere overens med Dansk Hamster Forenings definition. Det betyder, at vi, ud fra vores retningslinjer og forståelse af renartede dyr, anser flere af de dyr, der nu er i foreningens database som værende hybrider.
På den baggrund var vi 5 opdrættere, der valgte at danne vores eget fællesskab.

Fællesskabet har gennem de sidste år arbejdet på at opstarte en ny forening. I efteråret 2020 er vi nået langt i projektet og er samtidig kommet til den erkendelse, at en forening kræver for meget tid og ressourcer. Idet vi ønsker at fastholde vores kerneopgave, omdannes vi derfor til en klub, hvis primære formål er:

At bevare de renartede vinterhvide og Campbells dværghamstere

Klubben ønsker at udbrede kendskabet til hamstere som kæledyr gennem vores hjemmeside og facebook. Ligeledes står vi bag et stambogsregister, hvori vi registrere vores hamstere.

Vi ønsker at være et supplement til Dansk Hamster Forening og at være et tilbud for dem, der ønsker en mere restriktiv linje. Det er muligt at være medlem af DHF og samtidig være en del af dette fællesskab. For at være en del af vores fællesskab og register skal man være indstillet på at ens dyr muligvis ikke kan godkendes og man derfor kan være nødt til at starte forfra med nye dyr. Vi hjælper gerne med at opstarte opdræt med renartede dyr. Ønsker du at høre mere om dine muligheder er du velkommen til at kontakte os på: bestyrelse@danskehamsterejere.dk

På fællesskabets vegne:
Kenneth Worm, kwo’s opdræt – stiftet 2005
Heidi Højgaard, Nightangels opdræt – stiftet 2008
Christina Linde Nielsen, Lindes opdræt – stiftet 2012