Alle medlemmer af Foreningen for Danske Hamsterejere kan blive registrerede opdrættere, såfremt de kan vedkende sig foreningens vedtægter og:

1: Ønsker at være et forbillede og hjælpe andre med råd og vejledning ud fra foreningens retningslinjer

2: Vil overholde foreningens regelsæt for opdrættere

3: Forpligter sig på at holde dyr under ordentlige forhold, sikre at dyreværnsloven overholdes og være et forbillede for, at hamstere behandles godt og sikres rette behandling ved sygdom og lignende

Regelsæt for opdræt:

Reglerne er opsat for at sikre, at rammerne omkring opdrættet er i orden. Både for at sikre forening, opdrættere og købere og herigennem skabe en god kultur omkring opdræt af unger.

1: Foreningens vedtægter skal altid overholdes

3: Foreningens karantæner og restriktioner skal altid overholdes

                     stk 2: Man er forpligtet til at kontakte bestyrelsen ved udbrud af smitsom sygdom i sit opdræt.

4: Bevidst avl af hybrider er eksklusionsgrund.

5: Opdrætter forpligter sig på at sikre, i samarbejde med stambogsfører og/eller bestyrelsen, at Campbells og vinterhvide dværghamstere lever op til foreningens krav om artsren afstemning.

                     Stk 2: Alle vinterhvide og Campbells skal godkendes og have stamtavle i FDH inden der må påbegyndes avl.

6: Opdrættere er forpligtet til at registrere alle unger senest 3 måneder efter fødsel. Der kan herefter forventes en behandlingstid på 4 uger (?) før stamtavlen modtages

                     Stk 2: Det er op til den enkelte opdrætter om denne altid udleverer stamtavlen eller kun udleverer på købers anmodning.

Opdrætternavn:

1: Når man bliver registreret opdrætter vælger man et navn, som alle unger fra opdrættet får. Navnet skal enten være et for- eller efternavn

                     Stk 2: Vi opfordrer til ikke at bruge et allerede eksisterende navn og bestyrelsen vil derfor tjekke navn inden godkendelse

2: Det er kun tilladt at registrere unger, man selv har opdrættet, under ens opdrætternavn.

Ansøgning:

Ansøgning om at blive godkendt opdrætter sendes til bestyrelse@danskehamsterejere.dk

I ansøgningen bedes fremgå oplysninger om opdrætter, ønsket opdrætternavn samt motivation for at blive opdrætter i foreningen.

Bestyrelsen vil herefter gennemgå ansøgningen, rette henvendelse ved behov for yderligere informationer og bestræbe sig på hurtigst muligt at træffe en afgørelse.

Såfremt opdrættet godkendes vil relevante informationer snarest fremgå af hjemmesiden.

Luk menu