Regelsæt for opdræt, der ønsker at benytte databasen:

Reglerne er opsat for at sikre, at rammerne omkring opdrættet er i orden.

1: Bevidst avl af hybrider er eksklusionsgrund.
2: Opdrætter forpligter sig på at sikre, i samarbejde med stambogsfører og/eller ledelsen, at Campbells og vinterhvide dværghamstere lever op til fællesskabets krav om artsren afstemning.
Stk 2: Alle vinterhvide og Campbells skal godkendes og have stamtavle i FDH inden der må påbegyndes avl.
3: Opdrættere er forpligtet til at registrere alle unger senest 3 måneder efter fødsel. Der kan herefter forventes en behandlingstid på 4 uger før stamtavlen modtages
Stk 2: Det er op til den enkelte opdrætter om denne altid udleverer stamtavlen eller kun udleverer på købers anmodning.


Opdrætternavn:

1: Ved indmeldelse i fællesskabet vælger man et navn, som alle unger fra opdrættet får. Navnet skal enten være et for- eller efternavn
Stk 2: Vi opfordrer til ikke at bruge et allerede eksisterende navn, med mindre det er ens eget, og ledelsen vil derfor tjekke navn inden godkendelse
2: Det er kun tilladt at registrere unger, man selv har opdrættet, under ens opdrætternavn.


Ansøgning:
Ansøgning om at blive en del af fællesskabet sendes til bestyrelse@danskehamsterejere.dk
I ansøgningen bedes fremgå oplysninger om opdrætter, ønsket opdrætternavn samt motivation for at blive opdrætter i fællesskabet.
Ligeledes fremsendes oplysninger om de hamstere, man ønsker godkendt i databasen.
Ledelsen vil herefter gennemgå ansøgningen, rette henvendelse ved behov for yderligere informationer og bestræbe sig på hurtigst muligt at træffe en afgørelse.